Reklamačný poriadok

Platný od 1.1.2023

Príloha č. 1 k zákonu č. 335/2014 Z. z

Poučenie (súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy)

Reklamácie služieb, poskytovaných spoločnosťou WIFINET,s.r.o., je možné podať osobne na každom predajnom mieste WIFINET,s.r.o. alebo písomne (odporúčame doporučenou poštovou zásielkou) na adresu:

Reklamačné oddelenie

WIFINET,s.r.o.

Š.Moyzesa 1006/7

96001 Zvolen

 

Zoznam predajní spoločnosti WIFINET,s.r.o., v ktorých je možné využiť služby záručného  pozáručného servisu spolu s informáciou o časových úsekoch, v ktorých je tak možné urobiť, sú dostupné na www.wifinet.sk.

 

Reklamácie mobilných zariadení s viazanosťou aj bez viazanosti, kúpených od spoločnosti WIFINET,s.r.o. je možné podať osobne na každom predajnom mieste WIFINETu. Reklamácie tovaru, kúpeného za plnú cenu (neviazaný tovar), je možné osobne podať len na tom istom predajnom  mieste, na ktorom bol kúpený. Záručné listy k zariadeniam sú pre zákazníkov uložené v elektronickej forme a pri reklamácii mobilného zariadenia nie je vyžadované ich predloženie na predajnom mieste WIFINETu.

 

V prípade, že vaše reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a vy nie ste spokojní s vyriešením vašej reklamácie, môžete sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

sk_SKSlovak
Scroll to Top