,

Zriadenie služby pri 24 mesačnej viazanosti

1.00