,

Rozšírená inštalácia

50.00

Zahŕňa inštaláciu káblových rozvodov mimo obvyklých trás. Inštalácia sa dohodne na základe obhliadky.