Pripomienka meškajúcej platby

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že sme do dnešného dňa od Vás obdržali platbu za naše služby. Touto cestou Vás chceme požiadať o  vykonanie úhrady. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na  tel. čísle 0908/505150.

Pre pokračovanie prosím kliknite na doleuvedený odkaz.